نوشته های من در ترکیه

وبلاگ شخصی مجید نظری

 
مجموعه کاملی از بهترین سایتهای اموزش زبان انگلیسی برای استفاده همه
نویسنده : majid nazari - ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
 
 

 

 

 

   Elementary

   Intermediate   

   Advanced

 

 

 

¾ Everyday English

¾ Intermediate lessons

¾ Acronym Finder

¾ Easy English Activities

¾ Entertainment for students

¾ Dictionary of Slang

¾ Activities for ESL students

¾ Thesaurus Dictionary

¾ TEFL Articles

¾ Free English courses

¾ Everyday English  Part 1+

¾ What is IELTS?

¾ A guide to learning English

¾ Everyday English  Part 2

¾ A-Z about grammar

¾ English for beginners

¾ BBC learning English

¾ Preparation for TOEFL 1

¾ Crossword puzzles

¾ High-Tech Dictionary

¾ Preparation for TOEFL 2

¾ Easy grammar quizzes

¾ Online English grammar

¾ Classroom Exchange

¾ Easy vocabulary quizzes

¾ English writing practice

¾ Encyclopedia, Wikipedia

¾ Elementary grammar

¾ Every thing about English 1

¾ Magazine article search

¾ Paid-for English courses

¾ Every thing about English 2

¾ Best sites for teachers

¾ Free lessons in English

¾ Online English learning

¾ Teaching vacancies

¾ Pronunciation work page

¾ Stories and storytellers

¾ ESL / EFL Articles

¾ Oxford Internet English

¾ Glossary of internet terms

¾ English departments 1

¾ Learn English today

¾ www.ets.org / toefl

¾ English departments 2

 

 

 

 

 

 

  ONLINE NEWS

  ONLINE NEWSPAPERS

  MISCELLANEOUS

 

 

 

¾ BBC News

¾ The Age

¾ Tower of English

¾ CNN News

¾ Independent

¾ The ESL Center

¾ AUS News

¾ Washington post

¾ Web English teacher

¾ CBC News

¾ USA Today

¾ Kenneth Beare's Site

¾ Google News

¾ Times online

¾ Islamic texts in English

¾ Sport News

¾ New York Times

¾ Cambridge dictionaries

¾ Daily Record

¾ The Australian

¾ Merriam Webster

¾ Reuters.com

¾ The Guardian

¾ Shia News.com

¾ Scotsman

¾ Cambridge journals

¾ Headway Home