نوشته های معلمی در ترکیه

وبلاگ شخصی مجید نظری

به استقبال روز پدر

  ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺍﻗﺎﯾﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﺮﻡ ﺿﺪﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎﺗﻤﺴﺨﺮ ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯿﺸﻮ؟ ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 50 بازدید
خرداد 94
3 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
27 پست
بهمن 88
20 پست
دی 88
10 پست
آذر 88
13 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
12 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
1 پست
دی 84
1 پست
اسفند 83
1 پست