نامه ی برای پاسخ ندادن!

اگر مدت طولانی هیچ چیز نخوردی باز هم احساس گرسنگی نکردی

نخوابیدی و اصلا خوابت نمی آمد

به هیچ لطیفه ای جز لبخند پاسخی نمی دادی

و وقتی خار  دستت را زخم کرده و تو آنقدر غرق  گلی که متوجه نشدی

یک سر به دکتر بزنَ

بپرس پزشکان برای التیام آن زخمها جبران گرسنگی و خواب و قهقه زدن به هر جوکی چه دارویی را تجویز میکنند

بعد یک جواب برای من بفرست.

با احترام

همسایه ی دیوار به دیوار بهشت و جهنم

 

/ 0 نظر / 30 بازدید