بازی یا مسابقه؟

زندگی بازی است یا مسابقه؟

آنکه بازی می پنداردش هر وقت خسته شد رهایش می کند

و

آنکه مسابقه می داندش در راه پیروزیش جان هم می دهد

با تو چه کنم؟ بازی یا مسابقه؟

آن که  می خواهد از دنیا پیاده  شود زندگی را چگونه دیده است؟

/ 2 نظر / 31 بازدید
ع.ا

زندگی را دوست دارم با تمام بی قراری (رضا صادقی) بعضی وقتا جواب تو اهنگ بعدی هستش کافیه صبر کنیم

سیاوش

فکر کنم اون زندگی رو دوچرخه فرض کرده!