همه چیز از یک سر درد ساده شروع شد!

.

.

.

.

.

سرش درد می کرد

قرصی خورد تا سر دردش خوب شود

خوابش گرفت

خوابید تا آرام گیرد

کابوس دید

از خواب پرید

دیگر نه سرش درد می کرد نه خوابش می آمد

بیدار نشست و دوباره یک داستان کوتاه نوشت.

نویسنده ما سرش درد می کند برای سر درد.

/ 1 نظر / 27 بازدید
دهقانی

درود. بسیار زیبا بود و نقطه قوتش پایانی بسیار شکیل. موفق باشید.