معلمی و سازمان ملل

دریکی از بیانه های بخش آموزش  بین الملل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی معلم آمده است :
امروز در دنیا ، معلمی تنها آموزش و بیان ساده اعداد و ارقام و مسایل ساده زندگی نیست . آموزش ، تنفس است . به عمل رساندن توانایی ها و آفرینش نگاهی تازه است و کمک به بچه ها برای شناخت رویا هایشان و ساخت  دنیایی بهتر است . معلم های خوب به بچه ها کمک می کنند تا جوهر واقعی زندگی را بشناسند و ارزش هایی مانند احترام ، اعتماد ، گفت  و گو و تفکر انتقادی را گسترش دهد .

برگرفته از وبلاگ رسول پاپایی

/ 0 نظر / 26 بازدید