سرباز.

.

.

.

.

.

.

آخرین تیرش را در خشاب گذاشت.

در پی یافتن توجیهی برای شلیک بود.

باز هم سینه آسمان را شکافت.

تنها جایی که نه اشکی می ریخت ونه خونی.

با لبخند به سمت خاکریز بر می گشت.

قلبش تیری کشید.

بیچاره

یادش نبود همه به آسمان نگاه نمی کنند.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید