روز پدر

هر درختی را که می بینم

 یاد پدرم می افتم

بهارش

 پر از گلهایی که میوه های زندگی ما شد

 

تابستانش

که سایه بود و آرامش

 

پاییزش

 زردیش بود در  سپر بلا شدن در هجوم درد

 

و

 زمستانش

درخت خشکیده ای در بالاترین قله ی زندگی ام تا هیچ وقت

 راهم را گم نکنم.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید