سرگیجه

.

.

.

.

دنیا

دور سر پدرم میچرخید

تا

چرخ زندگی ما را بچرخاند

بیچاره پدرم

تا زنده بود

هیچ وقت

سر گیجه اش

خوب نشد.

/ 1 نظر / 91 بازدید
mahak

پدر یعنی تپش در قلب خانه پدر یعنی تسلط بر زمانه / پدر احساس خوب تکیه بر کوه پدر یعنی تسلی وقت اندوه /پدر یعنی ز من نام ونشانه پدر یعنی فدای اهل خانه /پدر یعنی غرور و مستیه من پدر یعنی تمام هستیه من