پله های نردبان من

.

.

.

.

.

.

.

 

مادرم اولین پله:

تکان نخور وگرنه می افتم

و پدرم دومین:

بایست وگرنه سیل مرا می برد

و سومین ......

..

.

حالا بر پله چهارم هستم

یادم نبود پله چهارم

دیگر پله اول است

.

.

.

.

.

.

 

راستی چرا این نردبان سه پله بیشتر ندارد؟

 

/ 0 نظر / 28 بازدید