قفس

.

.

.

.

از میان تمام میله های قفسم

دلم برای میله ی لرزانی که رویش می نشینم

می سوزد

او هم

در تلاش من

برای رهایی

زخمی شده است.

میترسم

پرواز کنم

و

او تنها بماند.

/ 0 نظر / 137 بازدید